Инсталиране на газов котел в частна къща - изисквания, правила, разпоредби

Невъзможността за инсталиране на газов котел в частен дом представлява риск за редица сериозни проблеми. Подобни нарушения най-вероятно ще станат основна причина за пожар, експлозия, отравяне с въглероден окис, неправилно и неикономично функциониране на оборудването. Поради несъответствия, газовата услуга е гарантирана да откаже да свърже и пусне в експлоатация котела. След като прочетете този материал, можете да се предпазите от гореспоменатите проблеми.

Инсталиране на газов котел в частна къща - изисквания, правила, разпоредби

Регулации и проектна документация

Абсолютно всички изисквания за монтаж на газови котли са свободно достъпни в следните строителни кодове:

  SNiP 31-02-2001;
 • SNiP 2. 04. 08-87;
 • SNiP 41-01-2003;
 • SNiP 21-01-97
 • 11 СИП 2. 04. 01-85.
След това се използват данните и номерата, взети от съответните SNiP. 2 '1. Необходимо е да се започне с подаване на заявление за одобрение на технически условия. Наличието на този документ дава право на заявителя да започне инсталирането и свързването на отоплително оборудване към централния газопровод. Заявлението се подава в газовата услуга, където се разглежда от специалисти в рамките на тридесет календарни дни.

За да се ускори получаването на горния документ и за да се избегнат евентуални прекъсвания, в заявлението трябва да се посочи средният дневен обем на природния газ, който ще бъде необходим за осигуряване на нуждите от отопление. Тази цифра се изчислява индивидуално според стандартите, дадени в първия от изброените SNiP.

 • За битови газови котли с инсталация за топла вода, използвана в централна Русия, разходът на гориво е 7-12 m 3 / ден.
 • Газовата печка за готвене консумира 0.5 m³ / ден.
 • Използването на проточен газов нагревател (газова колона) консумира 0.5 м³ / ден.
 • По редица причини, след разглеждане от газовата служба на заявление за разрешение за свързване, може да бъде даден отказ. В същото време отговорният орган е длъжен да издаде документ на собственика на частна къща, който официално посочва всички причини за отказа. След тяхното отстраняване заявлението се подава отново. 2'25 ° 2. Следващата стъпка след получаване на техническите спецификации е още по-дълъг, но необходим процес - създаването на проекта. Основната част от този документ е план-схема, която показва местоположението на котела, счетоводното оборудване, газопроводите, както и всички свързващи точки.

  Подходящ специалист винаги участва в изготвянето на проект. Той трябва да има разрешение да извърши тази работа. С собствени усилия за разработване на проекта няма да се окаже. Във всеки случай газовата услуга няма да приеме документ, изготвен от неспециалист.

  След изготвянето на проекта, той трябва да бъде представен за одобрение. Това се прави от отдела за газови услуги, който контролира доставките на газ в даден район или област. По правило, проектът се одобрява до 90 дни и само след получаване на положителен отговор може да започне изграждането на котелното помещение и инсталирането на отоплителния блок.

  Заедно с проекта и заявлението за неговото разглеждане трябва да бъдат приложени следните документи:

  • технически паспорт (включен в комплекта);
  • официално ръководство (можете да копирате);
  • сертификати;
  • документ, потвърждаващ съответствието на конкретно оборудване с изискванията за безопасност.

  Също така се препоръчва да се консултирате със специалиста по проекта. Той ще предостави най-актуалната информация по тези въпроси, ще говори за възможни нововъведения, промени в законодателството и често срещани клопки. Това знание е гарантирано, за да ви спести много време и нерви.

  Координацията на даден проект, подобно на получаването на спецификация, може да доведе до отказ. В този случай на собственика се дава рецепта, която показва грешки, пропуски или несъответствия, които трябва да бъдат отстранени. След корекции заявлението се подава и преразглежда отново.

  Изисквания за помещения за монтаж на газов котел

  Подробна информация за правилната подготовка на помещенията се съдържа в един от горните документи. Включени са и инструкции за размерите на котелното помещение, разположението на входната врата, височината на тавана и други важни параметри (виж по-долу за основните изисквания).

  Незабавно трябва да се отбележи, че ако максималната топлинна мощност на газов котел е повече от 30 kW, тогава е необходимо да се разпредели отделно помещение за неговото инсталиране. Моделите с по-ниска производителност и с подходящо разположение на изхода под комина могат да бъдат монтирани, например, в кухненската стая. Строго е забранено да се инсталира газов котел в банята.Тя не може да се инсталира в банята, както и в помещения, които се считат за жилищни цели. Като алтернатива е разрешено подреждането на котелното в отделна сграда. В същото време вземете под внимание техните собствени правила, които са информацията по-долу.

  Котелно помещение в частна къща може да бъде оборудвано на сутеренно ниво, на тавана (не се препоръчва), или просто в стая, специално оборудвана за тези задачи.

  Инсталиране на газов котел в частна къща - изисквания, правила, разпоредби

  В съответствие с правилата за инсталиране на газов котел в частен дом, той трябва да бъде оборудван със следните критерии:

  • зона не по-малко от 4 m 32 2 33.
  • Една стая се изчислява за не повече от две единици отоплително оборудване.
  • Свободен обем се взема от 15 тз 32 3. За модели с малък капацитет (до 30 kW), тази цифра може да бъде намалена с 2 m 2 .
  • От пода до тавана трябва да бъде 2.2 м (не по-малко).
  • Котелът е монтиран така, че разстоянието от него до входната врата да е най-малко 1 m; Препоръчително е да се изгради единица в близост до стената, която се намира срещу вратата.
  • На предната страна на котела трябва да се остави поне 1.3 m свободно разстояние за настройка, диагностика и ремонт на уреда.
  • Ширината на входната врата е в обхват от 0,8 m; Желателно е да го отворите.
  • Прозорец с прозоречен отвор към външната страна е предвиден за аварийно проветряване на помещението; площта му трябва да бъде най-малко 0,5 m 2 ;
  • Повърхностните покрития не трябва да бъдат изработени от материали, предразположени към прегряване или пожар.
  • Към котелното е свързан отделен захранващ тръбопровод за свързване на осветлението, помпата и котела (ако е летлив) със собствения си прекъсвач и, ако е възможно, с RCD.
  • Особено внимание трябва да се обърне на подредбата на пода. Тя трябва да има солидна основа под формата на груба връзка с армировка, както и покритие от абсолютно незапалими материали (керамика, камък, бетон). За да бъде котелът по-лесен за излагане, подовете са строго на нивото.

   Инсталиране на газов котел в частна къща - изисквания, правила, разпоредби

   На извита повърхност монтирането на котела може да бъде трудно или невъзможно поради недостатъчно отклоняване на регулируемите крачета. Поставянето под тях на елементи от трети страни за подравняване на устройството е забранено. Ако котелът не е монтиран равномерно, той може да работи неправилно, с повишен шум и вибрации.

   За запълване на отоплителната система и подаването й по време на работа, трябва да влезете в системата за студена вода в котелното помещение. За изтичане на системата за периода на поддръжка или ремонт на оборудването в стаята урежда надолу канализационната точка.

   Специални изисквания са наложени на комина и осигуряване на обмен на въздух в котелна централа на частен дом, тъй като този въпрос е разгледан в отделна алинея по-долу.

   Ако помещението за монтаж на газов котел е оборудвано в сграда, отделна от частния дом, тогава са изпълнени следните изисквания:
   • неговата основа;
   • бетонна основа;
   • наличие на принудителна вентилация;
   • вратите трябва да се отварят навън;
   • размерите на котелното помещение се изчисляват съгласно горните стандарти;
   • в същата котелно помещение може да инсталира не повече от два газови котла;
   • наличие на добре оборудван комин;
   • трябва да бъде осигурен безплатен достъп за достъп ки и други операции;
   • за парче доставка осветление и отоплителна техника, която включва отделни входа автоматично подходяща мощност
   • водоснабдяването трябва да се организира по такъв начин, че в студения сезон не замръзва магистрала.

   Инсталиране на газов котел в частна къща - изисквания, правила, разпоредби

   Мини-котелно помещение, монтирано в близост до къщата.

   Подове, стени и тавани на отделно оборудвана котелно помещение също трябва да се изработят и завършат с материали, които отговарят на класа на негорими и топлоустойчиви.

   Изисквания за комин и въздухообмен

   Настоящите стандарти за инсталиране на газови котли в частни домове предвиждат редица изисквания за организиране на нормален въздушен обмен в котелно помещение. В частност, трябва да се ръководи от правилото, че инсталираната вентилационна система в непрекъснат режим трябва да осигури трикратно обновяване на въздуха в помещението за един час.

   Ако нормите за вентилация са пренебрегнати или системата не е достатъчно продуктивна, котелът няма да функционира правилно поради липса на кислород. Притокът на свеж въздух е необходим за приготвяне на горивна смес и поради липсата на котел няма да работи стабилно. Освен това, недостатъчният обмен на въздух ще предизвика натрупване на въглероден оксид в котелното помещение, което е смъртоносно за хората!

   Например, разгледайте газов котел с ниска мощност с номинална топлинна мощност от 23 kW.Съгласно инструкциите на производителите, съвременните модели с такъв капацитет изгарят около 2-2.5 м3 газ за един час. За да се изгори напълно този обем, в котела трябва да попадне най-малко 30 m 3 3 33 литра свеж въздух в същия час. Ако е по-малко, газът няма да бъде напълно изгорен, което ще се отрази неблагоприятно на ефективността на отоплителната система на частна къща. За други модификации, скоростта на притока на свеж въздух обикновено се посочва в спецификациите и свързаната с тях документация за газовото оборудване.

   В котелното помещение с газов котел винаги се монтира захранваща и изходяща вентилационна система, която осигурява не само свеж въздух, но и принудително отстраняване на въглероден оксид в случай на нарушаване на нормалното функциониране на комина. Най-добре е захранващият канал да се оборудва от противоположната страна на котела, близо до входната врата. За максимална ефективност, тя трябва да бъде възможно най-ниска.

  • Схема на вентилация на котелното помещение.

   Площта на канала на всмукателната вентилация се изчислява въз основа на мястото, от което се извлича свеж въздух. Ако тя идва директно от улицата, секцията на канала трябва да бъде 8 cm 2 за всяка kW топлинна мощност на котела. Например, за котел с мощност 30 kW, площта на вентилационния канал трябва да бъде поне 240 cm 2 (това е квадрат със страни с дължина приблизително 15 cm). Ако въздухът се взема от следващото помещение, напречното сечение на входящия канал се увеличава до 30 cm 2 за всяка киловата топлинна мощност на котела (в нашия пример това е вече 900 cm , което съответства на квадрата със страните 30 cm). Поради тази причина се препоръчва организирането на свеж въздух от улицата.

   Препоръчва се котелът да се оборудва в непосредствена близост до комина. Газовите котли със затворена горивна камера са оборудвани с коаксиален комин. Коаксиалният комин се състои от две тръби с различни диаметри, които се вмъкват една във втора.

  • коаксиален комин. Така котелът може да отнема кислород от една тръба и да премахне продуктите на горенето през втората. Тази конструктивна функция ви позволява да управлявате такива котли без организиране на допълнителна вентилация. Версии на коаксиален комин:

   Инсталиране на газов котел в частна къща - изисквания, правила, разпоредби

   коаксиален комин на хоризонтален тип.

   Инсталиране на газов котел в частна къща - изисквания, правила, разпоредбиИнсталиране на газов котел в частна къща - изисквания, правила, разпоредбиИнсталиране на газов котел в частна къща - изисквания, правила, разпоредбиИнсталиране на газов котел в частна къща - изисквания, правила, разпоредбиИнсталиране на газов котел в частна къща - изисквания, правила, разпоредбиИнсталиране на газов котел в частна къща - изисквания, правила, разпоредбиИнсталиране на газов котел в частна къща - изисквания, правила, разпоредбиИнсталиране на газов котел в частна къща - изисквания, правила, разпоредбиИнсталиране на газов котел в частна къща - изисквания, правила, разпоредбиИнсталиране на газов котел в частна къща - изисквания, правила, разпоредбиИнсталиране на газов котел в частна къща - изисквания, правила, разпоредбиИнсталиране на газов котел в частна къща - изисквания, правила, разпоредбиИнсталиране на газов котел в частна къща - изисквания, правила, разпоредбиИнсталиране на газов котел в частна къща - изисквания, правила, разпоредби

   "вертикален коаксиален димоотвод.

За котли с отворена горивна камера се изисква конвенционален (традиционен) комин. За такива котли, присъствието на вентилация е задължително.

Традиционно коминно устройство: Инсталиране на газов котел в частна къща - изисквания, правила, разпоредби

Има много начини за изграждане на такъв комин:

Напречното сечение на канала под комина трябва да съответства на диаметъра на изходния отвор на котела. Тази стойност може да се намери в техническото описание на закупения модел котел. Наред с това, трябва да се има предвид, че за котли с отворена горивна камера и топлинна мощност до 30 kW, диаметърът трябва да бъде най-малко 13 cm, а за 40 киловата - 17 cm.

По пътя от котела до Стените на комина трябва да имат възможно най-малко завои и завои (но не повече от 3). Най-доброто от всички, ако изобщо не са в стаята. За целта в много съвременни газови котли има два изхода - един отгоре, а другият отзад.

Тръбата на комина трябва да бъде изработена от неръждаема или въглеродна стомана. Използването на азбестови тръби също е разрешено, но от началото до изходната тръба на котела трябва да има минимално разстояние от 50 см. Строго е забранено свързването на такава тръба директно към котела.

Съществуват и редица изисквания по отношение на местоположението на комина извън частна къща:

 • Над покрива без билото тръбата трябва да се издигне до 0,5 м.
 • 11> Тръбата, която излиза на склона на разстояние до 1,5 м. От билото трябва да се издига на 0,5 м от билото.
 • Ако с една и съща конфигурация тръбата се извади от билото на разстояние от 1,5 m до 3 m, тогава нейният горен разрез не трябва да бъде по-нисък от нивото на билото.
 • Ако тръбата преминава в наклон по-далече от 3 метра от билото, тогава неговият горен разрез не трябва да бъде по-нисък от конвенционалната линия, изтеглена от върха на покрива под ъгъл от 10 ° спрямо хоризонта.

Инсталиране на газов котел в частна къща - изисквания, правила, разпоредби

Правила за инсталиране на газови котли

В съответствие с правилата за инсталиране на газов котел в частна къща, таблицата по-долу показва разстоянията между ключовите точки, в рамките на което е позиционирането на отоплителното оборудване.

Точка 1 Точка 2 Разстояние, m Възможни последствия от нарушаване на правилата
Капак на котела Таван 1.2 Прегряване и пожар в таванната облицовка
Задна (странична) ) стена на котела Незащитена стена 0.32 Прегряване на стената, неправилна работа на котела, повреда на електрониката
Защитена стена от метален лист 0.26
Вертикална част на комина Незащитена стена 0.5 Прегряване на стенния материал, увеличаване на риска от пожар
Стена от метална ламарина 0.25
Газов котел на стена Етаж Неправилна работа на оборудването, намалена сигурност
Котел Входна врата 1.3 Невъзможността за отваряне на вратата, нарушаване на редица правила за безопасност

> Подови котли се монтират на предварително подготвена твърда и равна основа. Уредът трябва да бъде разположен едновременно на всички стандартни крака. В същото време се контролира нейното положение спрямо хоризонталата и вертикалата.

Стенните котли по подразбиране са окачени на специално проектирани скоби. Категорично не се препоръчва използването на външни тела за тези цели. Особено внимание трябва да се обърне на надеждността и натоварването на инсталираните сенници. За да ги закрепите на стената, използвайте дюбели с ударни винтове или анкерни болтове с подходящ диаметър и дължина.

След монтирането на котела към него се довеждат всички необходими комуникации - водоснабдяване, канализация, разклонения на отоплителната система и електрозахранване (ако е необходимо). '202

Търсене

Свързани статии