Коя е най-добрата основа за къща от бар?

Всяка къща трябва да има солидна основа, която прехвърля товара на тежестта си на земята. Къщи от бар се различават по устойчивост на деформации и сравнително малко тегло. Тази функция намалява изискванията за поддържащи конструкции за тях. В древни времена нарязаните колиби се поставят на големи камъни или дори на палуби от лиственица. Днес имаме избор от няколко вида проекти.

Коя е най-добрата основа за къща от бар?

Фактори за избор на типа на фондацията

Колкото по-силна и по-надеждна е подкрепата, толкова по-добре, но прекомерната маса е допълнителната цена, която не винаги е оправдана.

Коя основа е по-добре да се избере за къща от един бар зависи от много фактори:

# 1.

Тегла и структура на сградата. 2 ° 20 ° 22. «20.

Типът на почвата, неговата твърдост, вдигане, стабилност на омокряне. 2 ° 20 ° '' 2 ° 20.

Ниво на подземните води, валежи, сезонна влажност и облекчение. 2 ° 20. Коя е най-добрата основа за къща от бар? 2 ° 20.

Наличие на сутерен, наличие на материали, икономически изчисления.

Коя е най-добрата основа за къща от бар?

Как фондацията влияе върху избора на основата

Преди да реши коя основа да избере за къща от бар, трябва да проучиш свойствата на почвата в строителната площадка. Тук са важни носимоспособността, подвижността, вдигането. Според структурата на основата са разделени на няколко вида.

Скални и детритни почви

Основите под формата на скали или гъста насип от твърди фрагменти имат най-висока носеща способност и поведението им е практически независимо от влагата и нивата на подпочвените води. За тях работят добре закъсани и не-заровени фундаменти с колан и колона. В тези почви е много трудно, а често и невъзможно да се подреди мазето под къщата.

Коя е най-добрата основа за къща от бар?

Пясъчни почви

Почвите с високо съдържание на пясък са сред стабилните и надеждни основи за къщата. Добрите дренажни качества на пясъка на практика изключват набъбването от замръзване, с изключение на случаите на наводняване над нивото на замръзване. При постоянно ниско ниво на подпочвените води може да се използва всеки тип фундамент. При сезонно затопляне най-добрият избор ще бъде купчината или колонна, като дъното се задълбочава под дълбочината на замръзване.

Глинени почви

Глинестата почва в сухо състояние има сравнимост с това на камъка. Но неговите свойства драстично се променят, когато се овлажняват. В допълнение, той има свойството да се издига при замразяване. Ако подпочвените води не се доближават до основата на сутерена, а повърхностните слоеве са защитени от валежи и наводнения, всички основи са еднакво ефективни за глината, при условие че се предприемат мерки срещу измръзване.

Коя е най-добрата основа за къща от бар?

Ако е възможно повишаване на подпочвените води или наводнение, по-добре е къщата да се постави върху монолитна плоча от стоманобетон. Ако в същото време има гъста скала на достъпна дълбочина, която може да послужи като опора, тогава можете да направите купчина основа с твърд сбруя, който превръща полето на купчина в една структура.

В такъв случай трябва да се използва един или друг тип фундамент

Има различни типове основи. Всеки от тях има своя област на най-голяма ефективност.

Основа на пояс

Структурно това е най-простата основа. Той се намира под всички носещи стени и има формата на непрекъсната лента. Благодарение на големия си отпечатък, той има висока носеща способност и може да се използва за тежки стени и конструкции.

Коя е най-добрата основа за къща от бар?

По дълбочината на фундамента, лентовите основи се разделят на не-заровени, погребани и плитки погребани. Подземните фундаменти се използват при тежки конструкции и се поставят под нивото на замръзване на земята, за да се елиминира ефектът от измръзване върху подметката. Дълбоката фундаментна основа формира стени за мазета и полу-мазета.

За леки конструкции, като едно- и двуетажни дървени къщи, подобна конструкция е оправдана само в случаите на изба или мазе под сградата. Леката структура, разположена върху дълбоките слоеве на почвата, оказва твърде малко натоварване върху основата, което в някои случаи може да причини загуба на стабилност. Особено силно е влиянието на страничните и тангенциални сили на измръзване върху издигащите се почви.

Площите основи често се използват в селското жилищно строителство. Под тях се откъсват окопи с дълбочина до 0.5 m, в тях се поставя възглавница от дренажни материали - груб и чакълест пясък, чакъл, чакъл, тясно уплътнява се и върху нея се поставя каменна или бетонна поддържаща лента. Този дизайн е много по-евтин както в материалите, така и в труда. Отводнителната подложка компенсира вертикалното раздуване, а страничните и тангенциалните натоварвания са незначителни поради малката контактна площ на страничната повърхност със земята.

Поясът на колана се използва на всяка разумно стабилна основа.Те не трябва да се използват върху слаби, силно наводнени и наводнени почви.

Основа на колона

Основата на колоната е серия от опорни колони, направени от камък, тухла или бетон, свързани с решетки.

Коя е най-добрата основа за къща от бар?

Тази конструкция позволява значително да се пестят материали и да се намали количеството на земните работи. Но поради техническата сложност на устройството за рязане, значителни икономии се получават само при достатъчен размер на вертикалната основа, което води до голяма разлика в обема на материалите в сравнение с типа на лентата. Долната част на дървената конструкция поема функцията на разпределение на натоварването на полюсите. Това частично премахва проблема с решетките и разширява обхвата на икономическите ползи от колони.

Възможно е да се изгради шобчата основа на глинести почви, до дълбочина на замръзване, ако се планира да се построи къща без основа. Ако, поради свойствата на почвата, климатичните и хидрогеоложките условия, основата е поставена на по-голяма дълбочина - 1,5 м и повече, тогава сложността на конструкцията на стълбовете нараства рязко. Тук навлизаме в областта на ефективността на пилотни основи.

Фундамент за пилотиране

Винтът е един от видовете пилоти, използвани в строителството. За частни строителни винтови пилоти са най-подходящи, тъй като тяхната инсталация не изисква тежка специална техника. В зависимост от диаметъра и дълбочината на потапяне, всеки пилот може да се монтира от 2-3 души или с помощта на компактна електроцентрала, която лесно се доставя на строителната площадка.

Коя е най-добрата основа за къща от бар?

Винтовите пилоти се съхраняват отлично на слаб и блатист терен. Те са нечувствителни към измръзване и лесното им потапяне позволява конструкцията да бъде поддържана върху дълбоки, плътни слоеве.

Основата на винтовите пилоти може да се използва върху глинести и песъчливи основи, когато подземните води са близо, на наводнени места, на брега на язовир, на крайбрежна банка. Единственото ограничение за тях са скални и груби почви.

Основата на плоча

Основата на плочата е твърда монолитна плоча от стоманобетон. Такава плоча има много голяма опорна площ, така че е в състояние да поддържа стабилност дори и при най-слабите почви. При правилно изчислено проникване, такава основа се нарича плаваща, тъй като нейната товароносимост не зависи от твърдостта на основата. Натоварването, създадено от теглото на конструкцията, се балансира от налягането на почвата, дори в пластмасово състояние.

Препоръчително е да се използва такава основа за дървен материал в глинеста почва с високо ниво на подземни води, както и върху нестабилна пясъчна почва.


За да изберете най-добрата основа за къща от бар, трябва да вземете под внимание всички фактори, включително разликата във височината по отношение на къщата, възможността за смени и свлачища в околността. Въз основа на горните описания на основите и основанията могат да се дадат общи препоръки.

  • На разрушена и скалиста почва, дървеният труп трябва да бъде поставен върху лента или колонна невгробна или плитка заровена основа.
  • На песъчлива основа - на колонна ниска дълбочина, и ако имате нужда от мазе, тогава на лентова основа.
  • На глинести почви е необходимо да се използва колонен с дълбочина под нулата или купчина. Лента - за мазето на устройството.
  • По-добре е да се използва фундаментна плоча върху слаба основа, с тиня или свръх мокър.

При изграждане на стръмен наклон трябва да се вземе под внимание страничното налягане на почвата върху колоните и стените. Всяка почва, различна от скалиста, се държи като течност за големи периоди от време. Той се опитва да избута потопените структури и да свали онези, които стоят на склона. На стръмен наклон винтовите пилоти демонстрират най-голяма стабилност, тъй като те имат развита анкерна част, твърд ремък и сравнително тънък ствол.

Изборът на фондация за дом е предизвикателство за професионалистите. И все пак, да се движите в този въпрос може и трябва да бъде. Надявам се, че тази статия ще помогне да се избегнат груби грешки. 2 ° 20

Търсене

Свързани статии