Разстоянието между тавана на покрива на гредите: характеристики на инсталацията

Таванът е таванско пространство, което може да се използва като жилищно пространство. Таванският покрив трябва да гарантира нормалното функциониране на такава стая. При строежа на покрив обикновено се използва структура на фермата, като стъпалото между гредите на мансардния покрив е важен показател за неговата надеждност.

Разстоянието между тавана на покрива на гредите: характеристики на инсталацията

Видове покривни системи.

Огромни натоварвания, причинени от теглото на покрива, вятъра, климатичните фактори, се възприемат от стройната система. Разстоянието между покривните греди на таванския тип определя колко натоварване пада върху всеки елемент. Само правилният избор на разстояние ще гарантира стабилността на целия покрив.

Таван: характеристики на системата

Гредите се наричат ​​носещи греди, върху които са прикрепени защитни, допълнителни и външни покриви на покрива.

Елементите обикновено са изработени във вид на издръжлив дървен дървен материал или дъска с минимална дебелина 50 mm. Понякога може да се използва дневник. За особено здрави конструкции се използват метални и стоманобетонни греди.

За покрива на таванското помещение се използва един от двата варианта на ферменни системи (подплатени или окачени), както и комбинация от двата варианта в един дизайн. Окачен тип се характеризира с поддържане на всяка от гредите на стената на конструкцията. Висящият тип включва свързването на елементи в обща рамка, която се фиксира само на крайните опори.

Разстоянието между тавана на покрива на гредите: характеристики на инсталацията

Схематична схема на свръзката на счупения покрив на тавана.

С какъв тип система ферми се използват, мансардните покриви обикновено се разделят на следните типове: единичен, двукрилен, наклонен, черен, черен и сводест. В частното строителство най-широко се използва един-единствен наклон, двоен наклон или наклонен покрив. В еднокрилен покрив гредите лежат върху стени с различна височина, което осигурява наклона (наклона) на покрива в една посока. Двутактовият покрив има две наклонени равнини, като всеки един от гредите е разположен на стената, а другият - свързан с другия лъч. Този дизайн образува триъгълник, а ъгълът между елементите определя стръмността на склона. Счупеният покрив също има два склона, но всяка от тях има пречупваща линия, в която се променя ъгълът на полагане.

Особености на инсталацията

При монтажа на покривната система на тавана, се използва закрепването и монтирането на гредите в прости геометрични форми. Най-голямата твърдост (сила) има триъгълно подравняване, което се използва при изграждането на мансарден покрив. По този начин най-често срещаният двускатен покрив включва серия от триъгълници от греди, свързани с надлъжни лагери (греди). Обвързването на гредите в триъгълник осигурява долната напречна греда (mauerlat). За да се улесни монтирането на външния покрив и преразпределението на теглото му върху гредите, решетката се изработва под формата на напречни пръти или дъски.

Счупеният покрив съчетава два вида покривни фуги. Долните греди с помощта на mauerlat и стелажите са свързани в правоъгълни триъгълници, които от своя страна се задържат заедно от надлъжната греда на върха. На дъното на тавана греди на базата на стената на къщата. Горните са свързани в триъгълник по аналогия с конструкцията на фронтона.

Разстоянието между тавана на покрива на гредите: характеристики на инсталацията

Фигура 1. Таблица на избора на напречното сечение на профила за гредите. Долният край на стълбата е фиксиран върху напречното закъснение, а горните краища са свързани заедно през надлъжната горна греда. Долните ъгли на свързания триъгълник са свързани един с друг с помощта на надлъжен дънен трегер. Системата, образувана от висящите ферми, е фиксирана на долната система на фермата. За укрепване на горните триъгълници се използва допълнителна вертикална стойка. По този начин покривът на мансардата е повърхност на разрушаване от всяка страна. От стената започва склона с по-голяма стръмност, а след това тя придобива по-плосък вид.

Свързването на гредите на тавана с надлъжните решетки (включително гредата на тавана) се осъществява чрез рязане на гредите в гредата за една трета от височината му. Закрепването на напречни греди е препоръчително да се направи винтова връзка. При такива фиксиращи функции функциите на две различни системи са разделени и те се изчисляват като отделни системи.

Параметри, взети под внимание при избора на греди

При избора на конструкцията на стъклената система, размера на гредата и броя на елементите е важно да се вземат предвид всички натоварвания, действащи върху стълбата. Тези натоварвания могат да се разделят на постоянни и временни, периодични или краткотрайни. Под постоянното натоварване трябва да се вземе теглото на всички елементи на тавана: покривната конструкция със самата решетка, външният покривен покрив, допълнителните защитни и изолационни слоеве, елементите на таванския интериор. Теглото на външния покрив може да варира значително в зависимост от вида и материала на покритието.

Разстоянието между тавана на покрива на гредите: характеристики на инсталацията

Схема на дължината на стропилата в зависимост от ъгъла на наклона на покрива.

Естествените фактори трябва да се вземат предвид като временни или периодични натоварвания. Това е преди всичко тежестта на снега през зимата. Вятърът има значително въздействие, а посоката на този товар може да бъде различна. За някои области този фактор може да бъде решаващ. Не можете да пренебрегвате възможността за потоци от дъждовни води. В допълнение, необходимо е да се вземе предвид теглото на хората и материалите при извършване на ремонт на покрива.

Геометрията на покривната и ферменната система оказва значително влияние върху разпределението на товара. Основните параметри включват дължината и ширината на покрива, както и наклона на склона. Дължината на покрива силно влияе на разпределението на товара, поради което с голяма дължина е необходимо да се използват армировъчни вертикални опори. Увеличаването на ширината на покрива води до увеличаване на натоварването на всички греди на тавана, като тяхната дължина и общото тегло на всички елементи се увеличават. Счупеният тип е по-подходящ за широки покриви, поради наличието на междинни вертикални колони и преразпределение на натоварванията между различните системи на ферми.

Промяната на наклона на наклона влияе двукратно на параметрите. Увеличаването на стръмността, от една страна, намалява натрупването на снежна покривка и преразпределя натоварването върху носещите стени на къщата, от друга страна, дължината на гредите и ветровитостта на покрива се увеличават, което е опасно в ветровитите зони. Концентрацията на натоварванията по стените също може да повлияе неблагоприятно на надеждността на къщата, тъй като с намаляването на натоварването на гредите се увеличават постоянните натоварвания върху зиданите стени.

Изисквания за материала на системата на фермата

Разстоянието между тавана на покрива на гредите: характеристики на инсталацията

Прикрепването на гредите към силовата плоча.

Изчисляването на броя на гредите и монтажните параметри се основава на факта, че в строителството е използван висококачествен материал. В тази връзка, трябва да изберете материала за системата на фермата, въз основа на следните условия.

Като главни греди трябва да се използва само висококачествен дървен материал с разрез най-малко 50x100 mm.

Всички дървени елементи трябва да се сушат добре по време на монтажа (допустимо съдържание на влага - не повече от 15%). Броят на дори най-малките дефекти върху дървен материал не може да надвишава 3 броя на 1 м. Дървото се сглобява с антисептик. Дървесината от иглолистни дървета са показали най-добро изпълнение. Вертикалните стелажи са изработени от дървен материал с размер най-малко 100x100 mm с проверка на тяхното вертикално положение с отвесна линия.

Характеристики на изчисленията на гредите

След избора на конструкцията на мансардния покрив (въз основа на препоръките на експертите и в съответствие с референтните данни), основните изчислителни параметри са разстоянието между гредите (стъпало на гредите) и техния брой. Обикновено разстоянието между гредите е от 0,6 до 1,5 м. Изчисленията се основават на факта, че оптималният товар трябва да бъде 40-60 кг на 1 м от дължината на стълбата, а максимално допустимата деформация на гредата е 1/250 от нейната дължина.

инструменти за снаждане за кракови крака.

Броят на гредите на една рампа се изчислява след измерване на дължината на рампата и избиране на разстоянието между гредите. Дължината на склона се разделя на размера на стъпалата на гредите, 1 (един) се добавя към резултата. Резултатът се закръглява до най-близкото цяло число.

Изчисляването на разстоянието между гредите, като се вземат предвид всички фактори, може да бъде направено от специалист, но на практика те използват препоръчителни препоръки. Така например, за греди от дъска с размери 50x180 mm и дължина на наклона 3 m, средната стъпка е 1,5 m; с дължина 3,5 м - 1,2 м; и с дължина от 4 m - 0.9 m.

Разстоянието между гредите за различни покриви е

Разстоянието между гредите е значително различно при покривите с различни покрития. Керамичната плочка е един от най-тежките покривни материали. За греди от дървен материал с размери 50x150-60x180 mm, препоръчителното разстояние между тях е 80-130 mm (в зависимост) от стръмността на склона. При наклон от 15 °, стъпката се избира да бъде 80 см. С увеличаване на дължината на стълбата, терена се увеличава в рамките на препоръчителния диапазон.

Разстоянието между гредите за покриви с метални керемиди е по-малко, отколкото при естествените керемиди. Оптималната стъпка е 60-95 см за лента 50х150 мм. Когато се използва профилирана ламарина, терена е в диапазона от 60-90 cm с достатъчно напречно сечение от 50x100 mm до 50x150 mm. Най-лекото покритие се получава при използване на ондулин. Оптималното разстояние между гредите с размери 50x50 mm е 60-80 cm и намалява с монтирането на по-голяма греда. При покриване на покрива на тавана с шифер се използва шина от 50х100 мм до 50х150 мм. Стъпката е в диапазона 60-80 cm.

Необходими инструменти

При монтиране на греди на покрива на покрива се използват следните инструменти:

 • българска;
 • сеялка;
 • ножовка
 • 1111
 • брадва,
 • длето,
 • чук,
 • равнина.

При инсталиране на покривна система на покрива на покрива е важно да се определи оптималното разстояние между гредите. Правилният избор на този параметър ще позволи да се изчисли оптималното количество материал и да се гарантира надеждността на целия покрив.

Не намерихте отговора в статията? Повече информация по темата:

 • Разстоянието между тавана на покрива на гредите: характеристики на инсталацията

  Как да демонтираме дървен под

  Как да демонтираме дървения под със собствените си ръце. Материали и инструменти, необходими за работа, подготовка за процеса. Характеристики, които премахват старата подова настилка. '' '' '' '' '10' '1111 129

Търсене

Свързани статии